Psychologické poradenství a terapie

Petra Kubíčková

"Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme." (Carl Gustav Jung)

S čím můžete přijít?

 • partnerské a manželské potíže
 • rozvodová problematika
 • potíže v rodinných vztazích
 • psychosomatické potíže
 • závislosti
 • sebezkušenost a osobnostní růst
 • téma ženské přirozenosti

Forma terapie/poradenství:

 • individuální terapie
 • párová terapie
 • rodinná terapie
 • skupinová terapie (3-8 členů)
 • individuální poradenství
 • poradenství pro příbuzné lidí se závislostí

Mgr. et Mgr. Petra Kubíčková

Petra Kašparová fotka

Vystudovala jsem magisterské obory Psychoterapeutická studia a Sociální práce na Fakultě sociálních studií v Brně. Od roku 2010 jsem frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v analytické psychologii (ČSAP). Pracovala jsem s uživateli nelegálních návykových látek, s lidmi vystavenými domácímu násilí a v ambulanci pro léčbu a doléčování lidí se závislostí na alkoholu nebo patologickém hráčství v Brně. Aktuálně působím jako vězeňská psycholožka a věnuji se své soukromé terapeutické praxi.

Co můžete očekávat od terapeutického sezení?

 • citlivý a empatický rozhovor
 • respekt a akceptaci Vašeho životního příběhu
 • mlčenlivost
 • individuální přístup
 • vyslechnutí a sdílení
 • sebepoznání
 • odborný terapeutický přístup
 • nemusíte mluvit o ničem, o čem se Vám mluvit nechce
 • v průběhu několika prvních sezení se můžete rozhodnout, jestli budete pokračovat v terapii nebo si zvolíte jiného terapeuta.

Ceník

individuální sezení (50 minut)500,-
párová terapie (90 minut)700,-
rodinná terapie (90 minut)700,-
skupinové sezení (90 minut)300,- / osoba

Kontakt

Mgr. Petra Kubíčková

tel: 775 095 077
email: petra.kubickovaa@gmail.com
Františkánská 6, Brno (2. patro)
IČO: 03719375

Objednávat se můžete telefonicky nebo e-mailem. (Pracovní dny od 16:00 do 20:00.)
V případě, že hovor nepřijímám, mám pravděpodobně sezení a zavolám Vám v co nejbližší době zpět.

Poskytuji poradenství a terapii pouze pro dospělé od 18ti let.